Personální za jedna!

Jako krizový personální manažer rozplétám zažité (zlo)zvyky, které limitují kulturu ve firmě, výkon zaměstnanců, celkovou atmosféru. Šestým HR smyslem rychle odhalím problém i jeho kořeny. Zpracovávám personální audity a reviduji personální procesy – ať vaše firma může zamířit směrem k personální pohodě. Pomáhám i jako interim HR manažer.

CHCI VĚDĚT JAK

obrazek Helena Macková

Zažíváte tyto či podobné situace?

„V kolektivu firmy se nedá dýchat.“

„Děláme málo efektivní pohovory.“

„Lidé ve firmě mi přerůstají přes hlavu!“

„Nemůžu se na nikoho spolehnout.“

„Potřebuji snížit personální náklady.“

„Chystáme změnu organizační struktury.“

„Mí zaměstnanci odcházejí ke konkurenci.“

„Nevím, kolik mě lidé ve firmě opravdu stojí.“

„ Oddalujeme důležité personální rozhodnutí.“

„Nedaří se mi získat správné lidi.“

„Potřebuji udělat personální audit.“

„Chcete se vyvarovat personálních omylů.“

„V práci nás čeká vás nepříjemný rozhovor.“

„Chceme změnit firemní kulturu, být pro lidi love brand.“

Zažíváte tyto či podobné situace?

„V kolektivu firmy se
nedá dýchat.“

„Děláme málo
efektivní pohovory

„Lidé ve firmě mi
přerůstají přes hlavu!“

„Nemůžu se na
nikoho spolehnout.“

„Potřebuji snížit
personální náklady.“

„Chystáme změnu
organizační struktury.“

„Mí zaměstnanci odcházejí
ke konkurenci
.“

„Nevím, kolik mě lidé
ve firmě opravdu stojí.

„Oddalujeme důležité
personální rozhodnutí.“

„Nedaří se mi získat
správné lidi.“

„Potřebuji udělat
personální audit.“

„Chcete se vyvarovat
personálních omylů.“

„V práci nás čeká
nepříjemný rozhovor.“

„Chceme změnit firemní kulturu,
být pro lidi love brand.“

S čím vám umím pomoci aneb Jak to dělám a co z toho budete mít

 1. Analyzuji problém (bez zázračných metod, zato s poctivými výsledky)

  Rozkoukám se u vás, zanalyzuji, co se děje/proč. Pojmenuji problém, zjistím stav firemní kultury, celkovou atmosféru, jak jsou nastaveny personální procesy. Konečně se dozvíte, co ve firmě funguje na jedničku a co by mělo být naopak jinak. Někdy to bývají překvapivá zjištění. Vždy ale vysvětlím proč, i kdyby byla pravda nepříjemná - jedině odhalení situace bez příkras ukáže pravou cestu, která vede k pravým cílům.

 2. Navrhnu a představím řešení, možnosti

  Na základě analýzy navrhnu možnosti řešení. Někdy je třeba udělat radikální změnu, jindy třeba jen menší úkrok bokem. Věřím, že změny nemusí být finančně nákladné, často jde hlavně o změnu pohledu a vybočení ze zajetých stereotypů, které už definitivně dosloužily. Navrhnu možnosti a společně se rozhodneme, jaká varianta je právě pro vás ideální.

 3. Akční plán – pozor, realizujeme!

  Bez akce není reakce, tedy výsledek, pro který to celé děláte. Bez odhodlání a pevného, jasného plánu, kdo udělá co, není možné se posunout. A také to nejde bez kontroly, zda se dodržuje stanovený plán. Je ideální externí kontrola, proto i tuto roli přebírám za vás já.

Success Story v mé režii

Personální audit v přední české společnosti dodávající komponenty pro mezinárodní automobilový průmysl

 • Počet zaměstnanců: cca 300
 • Zadání projektu: personální audit společnosti + návrh možností “jak posunout společnost, aby mohla ještě více růst”
 • Průběh projektu: náročný výchozí stav - mnoho lidí / mnoho názorů, převládající emoční frustrace. Analýzu (rozbor společnosti z hlediska personálního řízení) jsem rozbila na “personální” atomy, na ně se podívala ze všech úhlů a získala relevantní obraz firemní situace a možností.
 • Výsledek projektu: na základě zjištění personálního auditu jsem připravila akční plán zahrnující jednotlivé kroky pro budoucí (personální) fungování společnosti. Naše spolupráce v konzultační rovině trvá dál a firma úspěšně postupuje.
 • Počet zaměstnanců v ČR: cca 350
 • Mise: Po dobu 3,5 měsíců akčně zastoupit náhle nemocnou personální manažerku, pokračovat v denní agendě, aby vše fungovalo hladce (tj. nábory nových zaměstnanců, adekvátní zastoupení na auditu...)
 • Průběh/úspěch mise: Vše fungovalo ideálně, bez výkyvů a omezení chodu firmy až po návrat uzdravené personální manažerky zpět do práce
Manažer personálního servisního oddělení pro EMEA region v mezinárodní společnosti
 • Počet podřízených cca 50 lidí
 • Forma spolupráce: dočasný kontrakt na 7 měsíců
 • Mým úkolem bylo pokračovat v nastavených úkolech oddělení a přinést návrhy, co by se dalo zlepšit
 • Podařilo se mi najít a pojmenovat problémy, které tým tížily (a o kterých nikdo nemluvil)
 • Na základě toho byly podniknuty jasné kroky, které vedly k posílení prozákaznického servisu a

Restrukturalizace Centra personálních služeb v mezinárodní společnosti

 • Výchozí stav: počet zaměstnanců cca 38. Budget 22 mil. Tým se cítí být přetížen, vzrůstá napětí se zákazníky, objevují se pracovní konflikty. Zastaralé pracovní prostředí. Pracovníci jednají z „podřízenecké“ role, neznají své hranice, není nastavena partnerská spolupráce...
 • Stav po roce: Počet zaměstnanců zredukován o cca 1/4, procesy optimalizovány a definovány, jasná hranice mezi tím, co zákazník očekává a dostane. “Vyzrálejší” tým. Oddělení se dostalo ze stavu “sloužím do roztrhání těla, abych se zavděčil/a” do partnerské pozice, tj. vím, co je moje odpovědnost a kompetence a řádně a včas odvedu svůj servis. Nastavení výkonových ukazatelů (KPIs).
 • Vedení pohovorů, poradenství manažerům, doporučení nebo zamítnutí kandidáta, školení manažerů na vedení pohovorů. Nastavení náborové strategie. Restrukturalizace náborového procesu. Optimalizace kapacity týmu. Posílení role Náboráře a zlepšení kreditu oddělení. Nastavení výkonových ukazatelů (KPIs).
 • Vedení personální agendy pro cca 600 lidí
 • Byla jsem u transformace role „HR manažer“ na novou roli „HR Business Partner“ (řekla bych, že se to úspěšně podařilo)
 • Poradenství, konzultace manažerům a vedoucím týmů ve vedení lidí a práce s týmem
 • Vzdělávací a rozvojové plány, práce s motivací zaměstnanců
 • Nastavování, sledování a vyhodnocování důležitých personálních ukazatelů, jako je např. fluktuace, nemocnost, atd.
 • Plány nástupnictví

Zcela nezávazně - ptejte se, já odpovím!

Stručně popište, v jaké situaci se nacházíte, co vás ve firmě trápí, kam se potřebujete dostat. Ozvu se vám s radami a pokud sednou HR mírám vaší firmy, pojďme spolupráci prohloubit.

Informace o ochraně osobních údajů.

Veškeré vaše informace i údaje považuji za posvátné.
Do posledního písmenka.

Proč řešit personalistiku se mnou?

18 let praxe

v řízení lidských zdrojů, zkušenosti s řízením lidí a týmů

8 let zkušeností

v mezinárodních firmách na pozicích vrcholového managementu

Vystudovaný obor

Sociální práce a rozvoj organizací a řízení lidských zdrojů

Certifikovaný kouč

4 roky zkušeností v oblasti osobního a profesního rozvoje

Ceník

Každá HR situace je unikátní – stejně jako samotná firma – a vyžaduje různou časovou náročnost. Někdy je možné vyřešit vaši situaci v rámci několika hodin konzultací, v případě většího projektu vám ráda vypracuji nacenění (hodinová sazba je pak zvýhodněna, minimálně však 850 Kč).

Případové studie z firem

Personální audit v přední české společnosti dodávající komponenty pro mezinárodní automobilový průmysl

Personální manažerka ve společnosti náhle onemocněla a firma neodkladně potřebovala zástup v řídicí roli personálního oddělení - a to tak, aby ve společnosti vše kolem personalistiky fungovalo hladce jako dosud a nenastal významný výkyv.

V říjnu jsem pro společnost ict PRO vedla seminář na téma: zpětná vazba, hodnocení a motivace. Probírali jsme zásady poskytování zpětné vazby a hodnocení druhých. Na co si dávat pozor a jak podávat nepříjemné zprávy zejména lidem, na kterých nám záleží, nebo jsou pro nás určitým způsobem autority. Jak motivovat druhé nepeněžně. Výzva, to všichni známe. O to větší, když se týká zaměstnanců v nižších pozicích, jako jsou např. operátoři.

Jak zvýšit angažovanost zaměstnanců ve firmě a omezit zvyšující se fluktuaci? Co dělat, když je třeba rozmluvit tým a rozproudit komunikaci mezi týmem a vedením?