Kde je zakopán HR pes?

Personální audit v přední české společnosti dodávající komponenty pro mezinárodní automobilový průmysl

Zadání

Cílem projektu byl personální audit ve výrobní společnosti se zaměřením na oddělení kvality. Účelem personálního auditu bylo zjistit, jak si firma stojí ve smyslu schopnosti přejít na další (vyšší) úroveň a její rozšíření a „modernizaci“. Výstupem personálního auditu bylo doporučení – návrh řešení jak postupovat, aby bylo dosaženo rozvoje společnosti.

Popis firmy

 • česká výrobní společnost dodávající komponenty pro mezinárodní automobilový průmysl
 • počet zaměstnanců: cca 300

V auditu jsem se zaměřila na:

 • pracovní náplň jednotlivců (obsah, role, kompetence, zodpovědnosti)
 • komunikaci uvnitř celé firmy a oddělení, i směrem ven (kolektiv – jak probíhá sounáležitost a komunikace, rozdělení rolí)
 • pracovní procesy (v kontextu přetíženosti)
 • firemní kulturu, alias loajalitu zaměstnanců ke značce firmy a celkovou atmosféru

Průběh projektu

Zpočátku byl projekt velmi náročný. Výchozí stav: mnoho lidí / mnoho názorů, převládající emoční frustrace.

Analýzu (rozbor společnosti z hlediska personálního řízení) jsem proto rozbila na “personální atomy” – na ně se podívala ze všech úhlů a získala relevantní obraz firemní situace a všech možností. I když byl fokus personální audit zacílen na oddělení kvality, bylo tedy nutné nejprve zjistit kontext celé společnosti a vazbu jednotlivých oddělení právě na oddělení kvality.

Metodologie – jak jsem postupovala

 • situační analýza a strukturovaný rozhovor se všemi THP zaměstnanci
 • SWOT analýza
 • zpracování firemních personálních materiálů jako jsou popisy práce, kompetenční tabulky, procesní mapy, práce s daty ohledně přesčasů a fluktuace

Výsledky z těchto rozhovorů a materiálů jsem zaznamenala do:

 • SWOT analýzy, kterou jsem použila z toho důvodu, že nejlépe ukazuje vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují úspěšnost společnosti a oddělení.Helena Macková - SWOT analýzaKlíčové bylo definovat silné a slabé stránky uvnitř, tedy v čem je organizace (nebo její část) dobrá a v čem slabší. Stejně tak bylo důležité znát klíčové příležitosti a hrozby, které se nacházejí v okolí, tedy ve vnějším prostředí.
 • a vybraných kapitol: Informace ze strukturovaných rozhovorů

Všechny faktory jsem zanalyzovala a z každé části vyvstaly otázky k řešení. Na každou otázku jsem zvlášť odpověděla a následně skládala mozaiku dohromady. V zásadě jsem se podívala na problém z úhlu 360.

Následné odpovědi se daly kategorizovat na:

 • společného jmenovatele příčin, které brání snadnějšímu dosažení rozvoje společnosti
 • společný (sdílený) pohled na problémy ve společnosti ze tří stran, a to z pohledu: 1) vedení společnosti, 2) zaměstnanců, 3) nezávislé třetí strany (konzultanta)
Tip: V tomto personálním auditu společný náhled tří stran na problémy považuji za dobrý startovací bod, od kterého se může firma odrazit, pokud se bude chtít pustit do změn v personálním řízení.

Na základě těchto zjištěných informací jsem připravila návrh, jak je možné připravit společnost na to, aby dosáhla svého vytyčeného cíle.

Závěry, výsledek

Zjištění z personálního auditu bylo nakonec pro všechny překvapující a pro většinu dokonce až šokující. Tím, že jsem v zásadě celou firmu – co se týče personálního řízení – rozbila na jednotlivé atomy a ty následně seskládala do mozaiky, prvotní dojmy se na konci ukázaly v naprosto jiném světle.

Klíčové „brzdy“ rozvoje společnosti a její faktory

 • Emoce v jednání převládají nad daty a fakty
 • Manažeři nemají na hlavě manažerský klobouk – nepřebírají zodpovědnost
 • Napjatá atmosféra
 • Fluktuace

Doporučení

Nač se zaměřit, aby se společnost mohla posunout dál:

 1. Stabilizace zaměstnanců (správní lidé na správných místech)
 2. Produktivní práce (procesy, zastupitelnost, informační kanály)
 3. Jasné role a rozdělení práce (jasné procesy, zodpovědnosti, kompetence)
 4. Firemní kultura, alias loajalita zaměstnanců ke značce firmy (employer branding)

Na základě zjištění personálního auditu jsem připravila akční plán zahrnující jednotlivé kroky pro budoucí (personální) fungování společnosti. Naše spolupráce v konzultační rovině trvá dál a firma úspěšně postupuje.

Časová osa – tři fáze

(= celkem 2 měsíce intenzivní práce)

 


Tlačí vás bota v HR, potřebujete nezávislý pohled profesionála?

Sjednejte si schůzku

Líbil se vám článek? Podělte se s přáteli:
helena

Mgr. Helena Macková

Osobní kouč pro talent, kariéru a osobní štěstí
Personální konzultant pro firemní změny

Další články — případové studie z firem

Ve firmě vládne podivná nálada, nedaří se plnit dlouhodobé cíle, nastavené procesy se zdají být neefektivní, nebo zcela nefunkční, a vy nevíte proč? Tým je demotivovaný, neagnažovaný, unavený, chybí šťáva, energie a přemýšlíte co s tím? Firma rychle a nebo najednou vyrostla. Zaběhnutý systém práce/ běh firmy nějak nestačí, nevyhovuje. Jenže co a jak změnit? Máte hodně nebo málo lidí? A jsou to správní lidé na správných místech?

Rozhodli jste se pro personální audit ve firmě? Využijte přehledný a krátký návod, jak se v něm neztratit, na co si dát pozor, a jak výsledek interpretovat.

Vedení firmy a lidí je v zásadě jednoduché. Stačí si udělat jasno ve 4 základních věcech. Jak tohle uděláte, řízení lidí najednou půjde jakoby samo od sebe, motivace zaměstnanců půjde nahoru.

Vedení si stěžuje, že se lidé nechtějí vzdělávat, nezajímají se o novinky v oboru. A zaměstnanci zas říkají, že nemají podmínky a čas pro rozvoj. Výmluvy!

Kam dál? Vyberte co je vám nejbližší

Koučink, osobní rozvoj

Váš potenciál - naplňujete ho? Co kdyby pozitivní změny ve vašem životě probíhaly rychleji, efektivněji? Pořádný nádech a... pojďte se mnou odstranit bloky a nastartovat potřebné změny. Bude to intenzivní, ale zábavné a “téměř bezbolestné”!

VÍCE INFORMACÍ

Personalistika

Potřebujete (pře)nastavit firemní kulturu nebo organizační strukturu se vším všudy? Důkladný personální audit, postavit do latě personální procesy, vyladit komunikaci napříč celou firmou, zefektivnit pohovory, vyjasnit kompetence a klíčové pozice?

VÍCE INFORMACÍ

Školení

Nestůjte sami sobě v cestě - zapracujte na sebevědomí, sebepřijetí, na vztazích s ostatními. Leadership, ženský leadership, firemní kultura, personalistika v praxi… zapracujeme na tématu dle vaší volby - pokud se nebojíte být opravdu sami sebou.

VÍCE INFORMACÍ